Kognitiivista psykoterapiaa.

Toiminta-alue: Varsinais-Suomi.

Kela-pätevyys: tulossa keväällä 2019

 

Olen kognitiivinen psykoterapeutti (YET) sekä mm. psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Minulla on moniammatillinen ja pitkä kokemus työskentelystä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Teen kognitiivista psykoterapiaa mm. masennuksen, ahdistuneisuuden, kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekä erilaisten elämänkriisien hoitamiseen ja niistä kuntoutumiseen. 

Kognitiivinen psykoterapia on paljon tutkittu terapiamuoto. Se sisältää useita psykoterapiamuotoja, käyttää vaihtelevia työskentelytapoja ja on tavoitteellista sekä vuorovaikutuksellista. Terapiassa pyritään tunnistamaan ja työskentelemään haittaa tuottavien ajatusten, uskomusten ja niihin liittyvien hankalien tunteiden kanssa. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että ajatuksia muokkaamalla voidaan saada muutosta myös tunnekokemuksiin. Terapiassa myös harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, esimerkiksi skeematerapiaa ja altistusta.

Copyright ©2019 Aplodi.com, Kaikki oikeudet pidätetään